Arkoński Park Leśny w Szczecinie

Arkoński Park Leśny w Szczecinie

Rejon Parku Arkońskiego prezentuje się jako malowniczy teren o zróżnicowanej rzeźbie terenu, osiągając różnice wysokości sięgające nawet 100 metrów. Park Arkoński i jego drzewostan obejmuje las miszany z przewagą sosny zwyczajnej, buka zwyczajnego oraz dębów. Na malowniczym tle parkowego krajobrazu wyłaniają się wzgórza, Wzgórze Arkony (o wysokości 70,3 m n.p.m.) i Wzgórze Sobótki (ok. 70 m n.p.m.).

Wieża Quistorpa

Teren Parku Arkońskiego uporządkowano na początku XX w. W tym okresie na Wzgórzu Arkony wytyczono malownicze alejki spacerowe i obsadzono je zielenią ogrodową. Na szczycie wzgórza wybudowano imponujący punkt widokowy znany jako Wieża Quistorpa. Monumentalna konstrukcja, mierząca 45 metrów wysokości, ufundował Martin Quistorp, przedsiębiorca ze Szczecina, który pragnął uczcić pamięć swojego ojca, Johanness’a. Ten ostatni był nie tylko przedsiębiorcą w Szczecinie, lecz także hojnym filantropem, wspierającym wiele działań charytatywnych. Jednocześnie wieża miała służyć jako forma reklamy dla materiałów budowlanych produkowanych w jego fabrykach. Oficjalne otwarcie wieży miało miejsce 14 maja 1904 roku, stając się od tego momentu jedną z głównych atrakcji Szczecina. Konstrukcja liczyła dziewięć kondygnacji, z parterem pełniącym funkcję kawiarni. Na wyższych poziomach znajdowały się trzy tarasy widokowe, z najwyższym na szczycie, zapewniającym zapierający dech w piersiach widok na okolicę.

Park Arkoński i okolice

Charakterystycznym elementem tego miejsca są także potoki i mniejsze cieki wodne, takie jak Osówka, Arkonka, Zielonka i inne. Na obszarze parku znajdują się również niewielkie jeziorka oraz urokliwe stawy, takie jak Syrenie Stawy, Cichy Staw. W drugiej połowie XIX wieku teren ten przekształcono w park krajobrazowy, gdzie przeplatały się ścieżki spacerowe i leśne drogi. Niestety, okres II Wojny Światowej spustoszył te obszary, niszcząc nie tylko wspomnianą wieżę, ale także inne istotne budowle, takie jak Leśniczówka Arkońska oraz młyny nad rzeczką Osówka w Dolinie Siedmiu Młynów. Wszystkie te obiekty legły w gruzach i do dzisiaj nie odzyskały swego blasku.

Po wojnie wieża nie została odbudowana, a teren parkowy stopniowo podupadał, zmieniając się w gęsty las. Do dzisiaj na Wzgórzu Arkony przetrwały jedynie ruiny najniższej kondygnacji wieży oraz zasypane ziemią wejście do bunkra, stanowiące świadectwo burzliwej historii tego miejsca. Mimo to, nadal warto odwiedzać te tereny i sam Park Arkoński, ciesząc się spacerami i wycieczkami. Wizyta w tym miejscu pozwala nam choć na chwilę przenieść się w czasie i wyobrazić sobie, jak to miejsce mogło wyglądać kiedyś.