Trudne polskie słowa, które warto znać

Trudne polskie słowa, które warto znać

Trudne polskie słowa w naszym języku to takie, które są trudne do wymówienia, zapamiętania lub zrozumienia. W języku polskim jest wiele takich słów, ale niektóre z nich słyszeliśmy po raz pierwszy i nie rozumiemy ich znaczenia.

Trudne polskie słowa – nasze zestawienie top 10

Ambiwalentny

Słowo „ambiwalentny” oznacza coś, co jest niejednoznaczne lub ma dwojakie znaczenie. Stosuje się go zarówno w odniesieniu do słów, jak i do sytuacji lub zachowań. Osoba ambiwalentna to osoba, która ma sprzeczne uczucia lub myśli na dany temat. Może też zachowywać się tak, że jej intencje są trudne do zrozumienia. Dlaczego akurat to słowo trafiło na nasz ranking na trudne polskie słowa? Jego znajomość pozwoli nam na wzbogacenie naszego języka w codziennej komunikacji.

Przykłady zastosowania słowa „ambiwalentny„:

 • „Jego reakcja na nową propozycję pracy była ambiwalentna – z jednej strony był zainteresowany, ale z drugiej obawiał się zmian.”
 • „Jej zachowanie było ambiwalentne – z jednej strony chciała mu pomóc, ale z drugiej strony obawiała się, że jej pomoc będzie nieodpowiednia.”

Apostazja

Oznacza odejście od wiary lub rezygnację z przynależności do danej religii. Może to dotyczyć zarówno indywidualnych osób, jak i całych grup społecznych. W niektórych krajach istnieją prawne lub społeczne konsekwencje związane z apostazją. W wielu miejscach na świecie uważa się to za prawo każdego człowieka do wolnego wyboru swojej wiary lub braku wiary.

Przykłady zdań, w których możemy użyć słowa „apostazja„:

 1. Wielu ludzi doświadczyło apostazji po kryzysie wiary, który przeszli po utracie bliskiej osoby.
 2. W niektórych krajach apostazja jest karana prawnie. Osoby, które rezygnują z przynależności do danej religii, mogą być narażone na represje ze strony władz lub społeczeństwa.
 3. Apostazja jest często postrzegana jako akt odwagi i determinacji, ponieważ wymaga od osoby odejścia od przyjętych norm i zasad.
 4. Wielu ludzi doświadcza wewnętrznego konfliktu przy podejmowaniu decyzji o apostazji, ponieważ obawiają się reakcji rodziny lub społeczności, do której należą.
 5. Dla niektórych ludzi apostazja jest sposobem na poszukiwanie prawdy i szukanie swojej własnej drogi duchowej.

Chasydyzm

Ruch religijny, który powstał w XVIII wieku w Polsce wśród Żydów ortodoksyjnych. Chasydzi są znani ze swojego głębokiego oddania Bogu i swojej religii. Kładą nacisk na kontemplację, modlitwę i medytację. Wierzą, że każdy człowiek ma w sobie boską iskrę i powinien dążyć do tego, aby ją rozświetlić poprzez kontakt z Bogiem i służbę innym ludziom. Chasydyzm ma również silne akcenty mistyczne i skupia się na osobistym doświadczeniu Boga. Chasydzi noszą tradycyjne stroje i zachowują wiele zwyczajów żydowskich, takich jak studiowanie Tory i obchodzenie szabatu.

Przykłady zdań, w których możemy użyć słowa „chasydyzm„:

 1. Chasydyzm jest jednym z najważniejszych ruchów religijnych wśród Żydów ortodoksyjnych i ma silne korzenie w tradycji i kulturze żydowskiej.
 2. Wiele osób uważa, że chasydyzm zapewnia głębokie przeżycie duchowe poprzez intensywne modlitwy i medytacje.
 3. Chasydzi są znani ze swojego oddania i posłuszeństwa wobec swoich rabinów i liderów religijnych. Dbają o tradycyjne zwyczaje żydowskie.

Demagogia

Sposób wykorzystywania emocji i uczuć ludzi w celu manipulowania nimi i osiągnięcia konkretnych celów politycznych lub ideologicznych. Demagogia często polega na wykorzystywaniu prostych haseł, sloganów lub fałszywych obietnic z przeznaczeniem dla szerokiego grona odbiorców. Mają na celu podsycanie emocji lub budzenie entuzjazmu, zamiast przedstawiać rzeczywiste argumenty i fakty. Demagogię często wykorzystują politycy, liderzy religijni lub inni przywódcy. Stosują ją chcąc wpłynąć na decyzje ludzi lub zdobyć ich poparcie dla swoich poglądów lub działań. W niektórych przypadkach demagogia może prowadzić do niebezpiecznych skutków, takich jak nienawiść, dyskryminacja lub konflikty.

Przykłady zdań, w których możemy użyć słowa „demagogia„:

 1. Polityk, który w swoich przemówieniach wykorzystywał demagogię, obiecywał wszystko, co tylko ludzie chcieli usłyszeć. Gdy wygrał wybory, nie spełnił żadnej ze swoich obietnic.
 2. Wiele osób uważa, że demagogia jest niebezpiecznym narzędziem, które może prowadzić do podziałów i konfliktów w społeczeństwie.

Denazyfikacja

Proces, który ma na celu usunięcie wpływu i ideologii narodowosocjalistycznej (nazistowskiej) z różnych sfer życia po zakończeniu II wojny światowej. Denazyfikacja obejmuje różne działania, takie jak dezynwolturyzacja (usuwanie ludzi zasłużonych dla reżimu nazistowskiego ze stanowisk i wpływowych pozycji), dekomunizacja (usuwanie wpływów komunistycznych) oraz reedukacja (proces nauki nowych wartości i podejścia do życia). Denazyfikacja miała miejsce w wielu krajach Europy po zakończeniu II wojny światowej, w tym w Niemczech, gdzie była szczególnie intensywna. Jej celem było oczyszczenie kraju z wpływów i ideologii nazistowskich oraz zapobieżenie powrotowi do takich praktyk w przyszłości. Słowo to trafiło na nasz ranking na trudne polskie słowa po doniesieniach medialnych o konflikcie militarnym. Jego ilość wyszukiwań zwiększyła się gwałtownie po lutym 2022.

Przykłady zdań, w których możemy użyć słowa „denazyfikacja„:

 1. Po zakończeniu II wojny światowej w Niemczech rozpoczęła się intensywna denazyfikacja. Jej celem było usunięcie wpływów i ideologii nazistowskich z różnych sfer życia.
 2. Denazyfikacja obejmowała takie działania jak dezynwolturyzacja, dekomunizacja i reedukacja. Miało to na celu oczyszczenie kraju z wpływów i ideologii nazistowskich oraz zapobieżenie ich powrotowi w przyszłości.

Egzegeza

Nauka o interpretacji tekstów literackich, szczególnie tekstów religijnych. Egzegeza zajmuje się badaniem historycznego kontekstu, w jakim powstał dany tekst, oraz analizowaniem jego języka, struktury i treści, aby lepiej zrozumieć jego sens i znaczenie. Egzegeci to osoby zajmujący się egzegezą i pracujący w różnych dziedzinach, takich jak teologia, filologia lub literaturoznawstwo. Egzegeza jest ważnym narzędziem w badaniu tekstów religijnych. Pomaga zrozumieć je w kontekście historycznym i kulturalnym oraz pomaga ludziom lepiej zrozumieć znaczenie i sens tych tekstów dla ich własnego życia i wiary.

Przykłady zdań, w których możemy użyć słowa „egzegeza„:

 1. Egzegeza Biblii była ważnym elementem studiów teologicznych w kościele. Umożliwiała lepsze zrozumienie tekstów biblijnych i ich znaczenia dla wiary chrześcijańskiej.
 2. Wiele osób uważa, że egzegeza jest ważnym narzędziem do lepszego zrozumienia tekstów literackich i ich sensu, szczególnie w przypadku tekstów, które są trudne do zrozumienia lub pochodzą z innych kultur lub epok historycznych.

Interlokutor

Słowo „interlokutor” oznacza osobę, z którą ktoś rozmawia lub prowadzi dialog. Możemy go użyć zarówno w kontekście rozmów osobistych, jak i wirtualnych, takich jak rozmowy przez internet lub telefon. Interlokutorami mogą być również osoby uczestniczące w debacie lub dyskusji, w której wymieniają się argumentami i poglądami na dany temat. W języku polskim słowo „interlokutor” ma rzadkie zastosowanie i częściej spotyka się formę „rozmówca” lub „rozmówczyni”.

Przykłady zdań, w których możemy użyć słowa „interlokutor„:

 1. Jako interlokutor w debacie, musisz być gotowy przedstawić swoje argumenty i odpowiedzieć na pytania przeciwnika.
 2. Podczas rozmowy z interlokutorem przez internet trzeba uważać, żeby nie pomylić imienia lub płci rozmówcy, ponieważ może to być źródłem nieporozumień lub nieporozumień.

Prokrastynacja

Skłonność do odkładania na później rzeczy, które powinny być zrobione natychmiast, lub do odwlekania ich w czasie. Prokrastynacja może prowadzić do braku efektywności, niezadowolenia z siebie i trudności w osiąganiu celów. Może być spowodowana różnymi czynnikami, takimi jak brak motywacji, brak wiary w siebie, lęk przed porażką lub brak koncentracji. Aby zwalczyć prokrastynację, ważne jest, aby ustalić priorytety, ustalić cele i plan działania oraz nauczyć się radzić sobie ze stresem i emocjami, które mogą być przyczyną odkładania rzeczy na później. W naszym rankingu na trudne polskie słowa to właśnie prokrastynacja zajmuje wysokie miejsce ze względu, że dotyka większość z nas.

Przykłady zdań, w których możemy użyć słowa „prokrastynacja„:

 1. Prokrastynacja była główną przyczyną moich problemów z terminowością i brakiem efektywności w pracy.
 2. Wiele osób cierpi na prokrastynację, ale ważne jest, aby nauczyć się z nią walczyć i zacząć działać natychmiast, zamiast odkładać rzeczy na później.

Miraż

Iluzja optyczna, która polega na tym, że osoba widzi coś, co nie istnieje w rzeczywistości lub widzi coś w sposób błędny. Miraże powstają przez różne czynniki, takie jak złudzenia, odbicia światła, zmęczenie lub niedożywienie. Miraże często mylimy z halucynacjami, które są wyobrażeniami lub wrażeniami, które są wynikiem chorób psychicznych lub narkotyków. W przeciwieństwie do halucynacji, miraże są złudzeniami związanymi z zmysłami, a nie z chorobami psychicznymi lub używkami.

Przykłady zdań, w których możemy użyć słowa „miraż„:

 1. Podczas podróży przez pustynię możesz doświadczyć mirażu, w którym widzisz wodę lub inną rzecz, która w rzeczywistości nie istnieje.
 2. Miraże są częstym zjawiskiem podczas upałów lub gdy jesteś bardzo zmęczony, więc ważne jest, aby nie dawać im zbyt dużego znaczenia i nie podejmować pochopnych decyzji na ich podstawie.

Tanatologia

Nauka, która zajmuje się badaniem śmierci i umierania oraz ich wpływu na ludzi i społeczeństwo. Tanatologia zajmuje się również badaniem zachowań i reakcji ludzi na śmierć bliskich oraz ich sposobów radzenia sobie z bólem i stratą. Osoby zajmujące się tanatologią nazywane są tanatologami i mogą pracować w różnych dziedzinach, takich jak medycyna, psychologia, socjologia lub teologia. Tanatologia może pomóc ludziom lepiej zrozumieć i zaakceptować śmierć oraz pomóc im znaleźć sposoby na radzenie sobie z bólem i stratą.

Przykłady zdań, w których możemy użyć słowa „tanatologia„:

 1. Studia tanatologiczne pomagają ludziom lepiej zrozumieć i zaakceptować śmierć oraz znaleźć sposoby na radzenie sobie z bólem i stratą.
 2. Wiele osób uważa, że tanatologia jest ważną dziedziną, ponieważ pomaga ludziom lepiej zrozumieć i poradzić sobie z jednym z najtrudniejszych doświadczeń w życiu – śmiercią bliskich.

Trudne słowa – dlaczego warto je znać?

Trudne polskie słowa i ich znajomość może być bardzo przydatna w wielu sytuacjach. Oto kilka powodów, dla których warto znać trudne słowa:

 1. Znajomość trudnych słów poszerza słownictwo i pozwala lepiej wyrażać swoje myśli i uczucia.
 2. Trudne słowa często pojawiają się w różnych tekstach, takich jak artykuły naukowe, książki czy dokumenty, więc ich znajomość ułatwia czytanie i rozumienie takich tekstów.
 3. Trudne słowa często pojawiają się w różnych dziedzinach, takich jak nauka, medycyna czy prawo, więc ich znajomość może być pomocna w codziennym życiu i pracy zawodowej.