Muzea drukarstwa w Polsce, które warto odwiedzić

Muzea drukarstwa w Polsce, które warto odwiedzić

Drukarstwo w naszym kraju sięga swoją historią do XV wieku, dlatego warto poznać muzea drukarstwa w Polsce. Najstarszym zakładem drukarskim otwartym w 1473 roku był zakład Kaspra Elyana we Wrocławiu.

Należy  jednak pamiętać, że Wrocław leżał wtedy poza granicami Królestwa Polskiego. Rok później w Krakowie działalność drukarską rozpoczął Kasper Schwalbe. Właśnie ta drukarnia oficjalnie rozpoczyna historię drukarstwa w naszym kraju. Ciekawostką jest, iż tym, co zostało wydrukowane jako pierwsze był kalendarz na rok 1474.

Liczne muzea drukarstwa w Polsce umożliwiają nam współcześnie zapoznanie się z całą spuścizną drukarstwa. Zlokalizowane są na obszarze niemal całego kraju. Oto kilka najpopularniejszych:

Muzeum Drukarstwa w Cieszynie.

Zostało ono założone w 1996 roku i mieści się przy ul. Głębokiej. Można tam zobaczyć typograficzną drukarnię z całym mnóstwem czcionek, matryc, klisz chemigraficznych i drzeworytniczych, oraz urządzeń i maszyn odlewniczych, urządzeń drukujących, pras dociskowych i urządzeń introligatorskich. W swoich zbiorach depozytowych muzeum  posiada  m.in. ręczną gilotynę drukarską firmy Josef Anger & Solne.

Muzeum Drukarstwa w Warszawie.

Swoją siedzibę ma w kamienicy z 1830 roku, usytuowanej na rogu ul. Łuckiej i żelaznej. Muzeum powstało w 1982 roku. Gromadzi zbiory typu: czasopisma, grafiki, książki, mapy i inne. Nie brak również informacji o słynnych drukarzach z Warszawy, z czterech poprzednich wieków. Placówka zaprasza wszystkie dzieci, młodzież i studentów na lekcje muzealno-warsztatowe.

Muzeum Drukarstwa i Piśmiennictwa w Grębocinie.

Muzeum swoją siedzibę ma w XIII- wiecznym kościele, założonym niegdyś przez Krzyżaków. Turyści mogą tutaj poznać historię papirusu czy pergaminu. Mogą również uczestniczyć w warsztatach piśmienniczych (gęsim piórem) lub drukarskich (na XIX –wiecznej prasie drukarskiej). Ponadto mogą podziwiać liczne eksponaty z obu dziedzin.

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju.

Muzeum mieści się w zabytkowym młynie papierniczym, gdzie nie tylko gromadzi się i udostępnia zwiedzającym zbiory dotyczące dziejów drukarstwa. Oferowane są także liczne atrakcje, takie jak np. samodzielne wytwarzanie papieru tradycyjną metodą. Ma tu również miejsce Święto Papieru, odbywające się w ostatnim weekendzie każdego lipca.