Jak rozpocząć karierę jako operator koparko–ładowarki?

Jak rozpocząć karierę jako operator koparko–ładowarki?

Zapotrzebowanie na obsługę specjalistycznego sprzętu stale rośnie. Operator koparko – ładowarki to zawód szczególnie poszukiwany na rynku pracy. Ukończony kurs może otworzyć drogę do znalezienia pracy w różnych sektorach, takich jak: budownictwo, górnictwo czy w firmach zajmujących się utrzymaniem terenów zielonych. Najprostszym sposobem na zapoczątkowanie zmian w swoim życiu będzie zapisanie się na kurs, który pomoże w zdobyciu wymarzonego zawodu.

Koparko–ładowarka: budowa, charakterystyka techniczna oraz podział

Koparko – ładowarka to maszyna samobieżna, wykorzystywana w wielu obszarach, takich jak: załadunek, przenoszenia materiałów, budownictwo, wykonywanie wykopów, podnoszenie ciężkich przedmiotów. Ponieważ maszyna ta wyposażona jest w osprzęt koparkowy i ładunkowy, skutecznie łączy w sobie cechy dwóch rodzajów sprzętów: koparek jednonaczyniowych i ładowarek. 

Osprzęt koparkowy pozwala operatorowi między innymi na kopanie rowów, podnoszenie ładunku, profilowanie ścian wykopu czy też pracę z młotem hydraulicznym. Dzięki osprzętowi ładunkowemu możliwym staje się precyzyjne ładowanie różnego rodzaju materiałów bezpośrednio na przyczepy.

Przeznaczenie koparek determinuje podział na:

 • chwytakowe – wykorzystywane z powodzeniem na terenie podmokłym,
 • zbierakowe – przeznaczone do głębokich wykopów,
 • przedsiębierne – posiadające możliwość wjechania na samo dno wykopu,
 • podsiębierne – pracujące na swoim poziomie roboczym.

Układ napędowy koparko – ładowarek determinuje podział na te z napędem mechanicznym, hydraulicznym oraz hydrostatycznym. Wielkością, która charakteryzuje poszczególne maszyny jest pojemność nominalna łyżki (podawana w metrach sześciennych), jej szerokość, maksymalny zasięg skrawania oraz największa głębokość kopania. 

Rodzaje uprawnień na koparki

Maszyny przeznaczone do wykonywania robót ziemnych można podzielić na klasę lll i ll. Klasa lll dotyczy między innymi:

 • koparek łańcuchowych wielonaczyniowych,
 • koparko – spycharek,
 • koparko – ładowarek,
 • koparek jednonaczyniowych o masie całkowitej do 25 ton,
 • spycharek o mocy do 110 KW,
 • ładowarek jednonaczyniowych, których masa całkowita nie przekracza 20 ton.

Jeśli chodzi o klasę ll, to obejmuje ona koparki jednonaczyniowe, których pojemność naczynia nie przekracza 1,5 metra sześciennego.

Kurs na operatora koparko – ładowarki: jak zdobyć nowe uprawnienia?

Kurs operatora koparko – ładowarki ma na celu przeszkolenie uczestników obsługi i bezpiecznego użytkowania tego rodzaju maszyn budowlanych. Wymogi, jakie stawia się kandydatom przed przystąpieniem do kursu, to: ukończony osiemnasty rok życia, posiadanie minimum podstawowego wykształcenia i orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora. 

Nie ma formalnego obowiązku posiadania prawa jazdy kategorii B. Jest to jednak zalecane, ponieważ powierzony sprzęt nie przemieszcza się tylko po terenie budowy. Zdarza się, że konieczne jest korzystanie z dróg publicznych. Gdyby operator nie posiadał uprawnień i wjechał maszyną na ulicę, doszłoby do złamania przepisów prawa. Poza tym obsługa tak masywnego sprzętu jak koparka wymaga doświadczenia za kierownicą 

Ideą kursu jest przygotowanie uczestników do teoretycznego i praktycznego egzaminu i zdobycie uprawnień operatora koparki. Sam kurs dzieli się na:

 • Część teoretyczną – część ta przeznaczona jest na zapoznanie kandydata z budową oraz zasadą działania maszyn będących przedmiotem kursu. Przyszły operator poznaje szczegóły technologiczne oraz detale związane z samą obsługą danej maszyny. W części tej omawiane są szczegółowo dostępne technologie wykonywania robót ziemnych. Duży nacisk kładzie się również na sprawy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, kwestii niezwykle istotnej na budowach. 
 • Część praktyczna – pozwala na praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej w poprzednim module. Do dyspozycji kursanta pozostaje cały park maszynowy na którym może on, pod okiem doświadczonego instruktora, ćwiczyć swoje umiejętności.

Ukończenie kursu uprawnia do przystąpienia do egzaminu państwowego. Odbywa się on przed właściwą komisją. Egzamin, podobnie jak kurs, dzieli się na część teoretyczną i praktyczną. Pozytywna ocena otrzymana z obu tych części skutkuje otrzymaniem świadectwa oraz wpisem uzyskanych uprawnień do książeczki operatora maszyn roboczych.   

Kurs na operatora koparko – ładowarki klasy lll to szansa na stabilne zatrudnienie i dobre zarobki. Należy jednak pamiętać, że zapewnia on jedynie podstawowe umiejętności. Pełne opanowanie pracy z maszyną wymaga praktyki i doświadczenia.